کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند مقیم آسایشگاه

اثر بخشی درمان گروهی معنا درمانی بر اضطراب مرگ و کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند مقیم آسایشگاه چکیده :هدف اين پژوهش نيمه آزمايشي تعيين اثر بخشي معنادرماني گروهي بر كاهش علائم افسردگي و اضطراب مرگ سالمندان زن مقيم آسايشگاه بود . نمونه شامل 30 زن بالاي 65 سال از جامعه آماري سالمندان ساكن آسایشگاه …

کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند مقیم آسایشگاه ادامه مطلب »