خانم الهه لبیبی

فوق لیسانس علوم تربیتی

با پانزده سال سابقه مشاوره در دانشگاههای ازاد تهران مرکز و تهران شمال مدرس اموزش خانواده و صمن خدمت مدارس و دانشگاهها ارشیاب تحقیقات و پژوهشها در منطقه ۲ اموزش و پرورش تهران و فعال در وازرت اموزش و پرورش.

 

تقدیر نامه های خانم لبیبی

کار گاه های آموزشی دانشگاه آزاد