دکترا روانشناسی

سر کار خانم زهرا کاظمی

سر کار خانم زهرا کاظمی دارای دکترای روان شناسی و فوق لیسانس ارتباطات و لیسانس علوم تربیتی با سی سال سابقه کار در اموزش و پرورش با پست های سازمانی مختلف و مدرس اموزش خانواده با چهل تقدیرنامه کاری به عنوان مسوول شرکت ارامش رونیکا می باشد. که در زمینه های مختلف تربیتی و اموزشی مقاله های متفاوتی ارا‌‌هه نموده است

مقاله ها

برخی از تقدیر نامه ها